Maatschappelijke dienstverlening

Organisaties voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) bieden hulp bij problemen op drie gebieden: psychisch, relationeel en/of materieel. De hulp kan algemeen – voor iedereen – zijn, maar kan zich ook …

ICT, Telecom en Service

ICT, Telecom en overige service verlenende bedrijven zijn meestal goed geautomatiseerd. Echter: de verschillende afdelingen worden niet altijd uitgerust met dezelfde software, maar is er een lappendeken aan oplossingen. En dit …

Musea

De financiële administratie is ook bij musea een belangrijk onderdeel van de organisatie. Werken met het juiste gereedschap is de randvoorwaarde voor het succesvol voeren van de boekhouding. Daarnaast wordt het steeds …

Theaters en schouwburgen

Elk bedrijf heeft behoefte aan een financiële administratie. Ook theaters en schouwburgen hebben behoefte aan een gedegen boekhouding. Steeds vaker zien wij dat in deze branche nog veel efficiency slagen …

Kinderopvang

Kinderopvang in Nederland is uniek. Er zijn drie landen in de wereld waar vrije marktwerking geldt. Nederland is sinds 2005 er één van. Als manager van een kinderopvangbedrijf heeft u …

Groothandel

Hoewel de groothandel buiten het gezichtsveld van de meeste mensen opereert, is ze wel degelijk een belangrijke factor binnen de Nederlandse economie. Bovendien spelen Nederlandse groothandelsbedrijven op internationaal niveau een …

AGF (Aardappelen, Groente & Fruit)

Organisaties werkzaam binnen de AGF-branche zijn grofweg te verdelen in drie groepen: exporteurs, importeurs en verpakkingsbedrijven. Deze organisaties hebben te maken met de inkoop- en verkoop van versproducten en alles …

Dagrecreatie

Bedrijven in de dagrecreatie kunnen veel tijd en geld besparen met de juiste automatisering. Mede door de combinatie van verschillende onderdelen binnen de organisatie, van de administratie, tot aan de …

Overheidsdiensten

De (Semi-) Overheid kenmerkt zich de laatste jaren door een duidelijke toename in het aantal ICT-Projecten. Dit wordt mede ingegeven door de noodzaak tot een effectievere inzet van middelen met minder personeel (of interim personeel). Automatisering van …

Keuringen en Inspecties

U heeft verstand van kwaliteit en controles. Uw organisatie voert vele audits uit bij verschillende klanten en u heeft vastgestelde procedures voor het verwerken van uw diensten. ComputerPlan heeft een …

Accountancy

De accountancy branche is al jaren in beroering. Van oudsher is de samenstelpraktijk de motor van deze organisaties. Echter, accountants- & administratiekantoren onderscheiden zich steeds minder van elkaar op dit gebied. Hierdoor is het …