Klachtenregeling

Klachtenregeling

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen, vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over onze dienstverlening. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk.

Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Indienen klacht

Heeft u een klacht of opmerking geeft u dit dan aan op één van de volgende wijze:

Als u een klacht bij ons indient, wordt deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen door ons beantwoord. Zorg er wel voor dat wij over de juiste informatie beschikken om contact met u op te nemen.

Geschil

Wordt een klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan bestaat de mogelijkheid om ICTWaarborg Mediation in te schakelen.