Algemene voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen van ComputerPlan zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Delft en ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 218/1993. Een exemplaar van deze voorwaarden is te downloaden op onze website als PDF exemplaar. Op aanvraag zenden wij u desgewenst een exemplaar kosteloos toe.

Klik op een van onderstaande buttons om het betreffende document te downloaden en te lezen.

Algemene voorwaarden SLA Online Diensten