Eindejaarsverwerking Exact Software 2018

Bereid je voor op het nieuwe jaar door je financiële administratie, salarisadministratie en logistieke processen af te ronden en de juiste voorbereidingen te treffen voor 2019. Na het uitvoeren van de eindejaarsupdate voldoet je Exact Software aan de nieuwste salariswijzigingen, cao’s en btw taxonomie van 2019.

De eindejaarsverwerkings workspace 2018

Eindejaarsverwerking workspace

Om succesvol de eindejaarsverwerking uit te voeren heeft Exact een workspace gebouwd met alle informatie die je nodig hebt. Op deze workspace (inloggen op de customer portal vereist!) vind je onder andere:

  • Stappenplannen voor financieel, facturen, salaris, logistiek, voorraad, productie, AEC en Exact Compact
  • De opkomende cao updates
  • Salariswijzigingen voor 2019
  • Instructievideo's over Salaris, Logistiek en Financieel
  • Uitgebreide E-learning over eindejaarsverwerking

De eindejaarsverwerking workspace

Planning en beschikbaarheid CAO's

Bij de start van elk nieuwe jaar maken Pensioenfondsen de wijzigingen voor het komende jaar bekend. Zodra deze wijzigingen bekend zijn zorgt Exact ervoor dat de pensioencomponenten van de cao's hierop worden aangepast. De huidige planning is dat Exact in januari elke woensdag en vrijdag (blauw in planning) de aangepaste cao componenten uit zal leveren. De nieuwe service packs voor Product Update 417 staat gepland op 4 januari 2019 en de nieuwe Service Packs voor product update 415 en 416 staan gepland op 7 januari 2019 (roze in planning). Hou dit supportblog in de gaten om te zien welke cao's in welke service packs worden uitgegeven.

Het update schema voor de Eindejaarsverwerking 2018