Het Extensive-pakket biedt meer garanties met kortere respons- en oplostijden, proactieve monitoring en specialistische (remote) ondersteuning. 

  • Dit pakket is vooral geschikt voor organisaties waar de afhankelijk van Exact hoog is en de applicatie altijd beschikbaarbaar moet zijn. 
  • Extensive is bij uitstek geschikt voor middelgrote organisaties (meer dan 25 werkplekken), eventueel met buitenlandse vestigingen, die directe toegang willen tot specialistische kennis en (remote) ondersteuning.
  • Het Extensive pakket is niet alleen gericht op het bieden van goede ondersteuning, je systeem wordt door onze specialisten proactief gemonitord op aspecten die tot (ver)storingen zouden kunnen leiden.

Download de brochure →

Deel je wensen met onze SLA-expert

Onze SLA-expert vertelt je graag meer over de mogelijkheden van onze SLA pakketten. Vul het formulier in om in contact te komen.