Onze software is niet uniek, onze aanpak wel

Een succesvolle introductie van standaard Exact software en ICT oplossingen valt of staat met de juiste aanpak. Wij vertellen onze relaties al meer dan 35 jaar wat ze van onze oplossingen mogen verwachten en implementeren dit op de juiste manier. Samen zorgen we voor draagvlak door communicatie. Zo weet je waar je aan toe bent. Onze ervaring helpt je verder.

Verwacht een 'nee'

Vanaf het eerste contact zoeken wij naar partnership. We moeten voor elkaar van toegevoegde waarde zijn. Wanneer je advies krijgt, wil je namelijk niet horen dat alles kan. Door onze kennis weet je op voorhand wat onze software kan, maar vooral ook wat niet mogelijk is. Samen nemen we de wensen en eisen door, bepalen we de scope van het project en weten we wat de impact van eventuele concessies zal zijn. Kortom: we managen de verwachtingen.

Partnership
Advies
Eerste scope

Zeker weten

Soms is de eerste scope niet genoeg en is meer afstemming nodig. Denk aan wensen die buiten de standaard vallen, technische koppelingen met andere systemen of het inventariseren van de informatiebehoefte. Een vooronderzoek helpt hierbij. De consultant helpt je de hele scope van het project in kaart te brengen. Ook wordt bekeken hoe het project het beste kan worden aangevlogen en welke mate van fasering wordt aangebracht. We streven naar minimale verrassingen tijdens het implementatietraject.

Vooronderzoek
Fasering
Definitieve scope

Geen 'Big Bang'

De implementatie van een nieuwe ERP- en ICT oplossing zorgt voor impact bij de eindgebruikers. Draagvlak creëren en behouden is een uitdaging. Dit betekent impact minimaliseren en de implementatie faseren. Liever iets stap voor stap introduceren, dan chaos creëren door alles in één keer in productie te laten gaan. Samenwerken met een duidelijke focus en commitment van de gehele organisatie. Dan heeft het geen kans van slagen, maar slaagt de kans.

Implementatie
Focus
Commitment

Puntjes op de 'i'

Na de implementatie begint het eigenlijk pas echt. Iedereen is gefaseerd gaan werken met de nieuwe oplossing. Niet alleen je organisatie, maar ook klanten en leveranciers zullen dit ondervinden. Daarom is het belangrijk om de lijnen kort te houden en vragen snel te beantwoorden. Goed getrainde mensen die in contact staan met de helpdesk helpen je hierbij. Hierna kan de omgeving in beheer en optimaliseren we de oplossing verder voor de toekomst. Zo groeien we samen door.

Training
Beheer
Optimaliseer