Oplossing voor melding: "Error in establishing Baco" in Exact Synergy

Het kan voorkomen dat bij het benaderen van Exact Synergy de volgende melding verschijnt indien er geïntegreerd met een Exact Globe database wordt gewerkt:  

Error in establishing Baco Environment:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]The Baco application role can not be used from host 'SERVERNAME' SQL State: 37000 DB error: 50000 EDL error: An error has occurred with the execution of the SQL statement '{call bacoGetAppRole(NULL)}'.

Deze melding kan naar voren komen zodra er in de geïntegreerde Exact Globe/Synergy database, in Exact Globe de optie 'Voeg diensten toe' is geactiveerd. Dit werkt niet voor Exact Synergy.

De oplossing

Navigeer in Exact Globe naar: Systeem > HR&Beveiliging >  Werkstations 

In het menu Werkstation heb je de optie 'Verwijder diensten' indien de optie 'Voeg diensten toe' eerder is geactiveerd. Wanneer je deze optie uitschakelt, zal de melding zich niet meer voordoen en kun je Exact Synergy weer benaderen. 

Heb je vragen over dit onderwerp of heb je verdere hulp nodig?